Parta B2 / litter B2:

Datum narození: 15.5.2017

Maminka: Vanila Waffle Sunny Side

Tatínek:  Csiki Kopo Check Point

    +  

---------------------------------------------------

fena BANANA BON - BON, harepied

zadaná

 

------------------------------------------------

fena    BLUEBERRY BUBLE,  tricolor   

volná k prodeji/  available for sale

 

------------------------------------------------

pes       BOB  THE BEAN, tricolor     

volný k prodeji / available for sale

   

 

Registrovaný e-mail je:


Nyní si zvolte kategorie ze kterých chcete zasílat novinky.

Všechny kategorie

Veškeré údaje, které zde žadatel o informace uvádí podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s občany. Veškeré nakládání s osobními údaji žadatelů o informace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Žadatel o informace svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Uložit nastavení“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely činnosti provozovatele těchto stránek.