CH. Sheila Sunny Side:

Sheila Sunny Side

 

  

Narozen: 23.04.2011

Chovatel: Eva Cenková

Barva: tricolor

Výška:   37 cm

Máma: CH.Donna Karan Murphy´s Law

Táta: CH.Alotorius Old Glory First Love

Číslo zápisu: ČLP/BEA/6755

BZH  I. cena, 216 b

Junior šampion ČR

Junior šampion SR

Český šampión

Slovenský šampión krásy

Registrovaný e-mail je:


Nyní si zvolte kategorie ze kterých chcete zasílat novinky.

Všechny kategorie

Veškeré údaje, které zde žadatel o informace uvádí podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s občany. Veškeré nakládání s osobními údaji žadatelů o informace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Žadatel o informace svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Uložit nastavení“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely činnosti provozovatele těchto stránek.